İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları yönetiminde, insan kaynağının doğru belirlenmesi ve yönetilmesini hedefliyoruz. Dürüst ve saygılı iletişim ilkesi ile, en iyi hizmet kalitesinin doğru çalışan ve işini severek yapan bir ekip ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Başarılı bir ekip için sahada ve idari kadrolarımızda yer alan tüm çalışanlarımızın kişisel gelişimi destekliyoruz. Çalışanlarımızı büyük bir ailenin parçası olarak görüyoruz.

İşimize, iş arkadaşlarımıza ve şehrimize karşı sorumluyuz. Her zaman olması gerekenden daha iyisini yapmaya çalışır ve hizmet verdiğimiz insanları mutlu edecek personellerle çalışmaya özen gösteririz.

İşe Alım Süreci

Herhangi bir çalışan gereksinimi olması halinde işe alım sürecimiz başlar. Açık pozisyonlar için alınan başvurulardan aday özgeçmiş havuzları oluşturulup, pozisyon gereklilikleri açısından değerlendirildikten sonra, uygun adaylar görüşmeye davet edilir. Çalışan seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip, kurum kültürüne uyum sağlayabilecek adaylara eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

Performans Değerlendirme Süreci

Şirkette, işyeri hedeflerinden bölüm ve birey bazına indirgenmiş hedefler belirlenerek çalışanların objektif kriterlere dayalı performans değerlendirmeleri yapılır.

Ücret Yönetimi

Şirket’te Ücret Yönetimi’nin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanır.