Kurumsal

Çevre Politikamız

ESPLAST, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Üretim süreçlerinde tamamen geri dönüşüm ürünleri kullanarak dünyamıza ve gelecek nesillere karşı sorumluluğunu yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda;

  • Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
  • Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı,
  • Tüm çevresel ortamlara verilen emisyon ve atıkların azaltılması, kontrolü ve önemli çevresel etkilerin vurgulanması için amaç ve hedefler oluşturmayı,
  • Üretim faaliyetlerimizle ilgili çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması, geri kazanımının yapılması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi,
  • Karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması için gerekli önlemleri almayı ve uygulamayı taahhüt ederiz.